Błogosławieństwo Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego dla Centrum Pokoju w Oświęcimiu

Ponizej list J.E. Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, w którym wyraża swoje poparcie dla idei budowy Kopca Upamiętnienia i Pokoju w Oświęcimiu.

Od ponad 14 lat znam ideę Kopca (…). W modlitwach osobistych i wspólnych z byłymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau (…), proszę miłosiernego Boga o pomyślną, odpowiadającą potrzebom tego szczególnego miejsca, realizację idei Kopca. – Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy

Oryginalna treść listu.

Komentowanie jest wyłączone