Sprzeciw ws. przebiegu S1

Sprzeciw Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Polskiego Komitetu ds. UNESCO  wobec przebiegu S1 – nie dziwi przynajmniej nas i naszych Radnych, bowiem można było przewidzieć rzeczony sprzeciw. Déjà vu. O narastającym problemie i m.in. zagrożeniu przebiegu drogi ekspresowej S1 pisaliśmy obszernie sześć lat temu, w 2007 r., po lekturze i szczegółowej analizie opracowań „Ekspertyza stanu zachowania i warunków ochrony miejsc i obiektów kompleksu Auschwitz-Birkenau” oraz „Plan Zarządzania dla terenów i obiektów byłego KL Auschwitz-Birkenau”(gazeta MY nr 8 i 9 kwiecień, lipiec 2007 „O tym, jak przebiegają działania w sprawie Planu Zarządzania”, MY nr 4 październik 2006 „Powrót do przeszłości?” – linki pod tekstem).

Nie będziemy cytować w/w opracowań, bo ich znaczące i obszerne treści zawarte są w artykułach. Środowiska polityczne zarzucały nam wtedy tworzenie  tzw. teorii spiskowej, roztaczanie utopijnych wizji straszenie ludzi.Czas pokazał, że zagrożenie w postaci opracowanych planistycznych rozwiązań – Ekspertyzy i Planu Zarządzania – jest problemem każdej władzy Oświęcimia, i nie było wymysłem Prezydenta Janusza Marszałka. Przypomnimy, że kilka lat temu, z inicjatywy radnej Małgorzaty Margol, Rada Miasta poprzedniej kadencji sprzeciwiła się działaniom planistycznym, określonym w Planie Zarządzania oraz wystąpiła z wnioskiem do ówczesnego Premiera RP o korektę wpisu nominacyjnego dotyczącego strefy ochronnej PMA-B i dostosowanie go do Ustawy z 7 maja 1999 r. ustanawiającej strefę do 100.metrów. Reakcji nie było.

W sprawie włączenia Oświęcimia do drogi S1 warto wiedzieć, że 25 lutego 2008 r.,  Komitet ds. Dziedzictwa Kulturowego w Polsce, w swojej Uchwale nr 4, sprzeciwił się, cyt.:  „przyjęciu o realizacji wariantu IV przebiegu drogi ekspresowej S1 w bezpośrednim otoczeniu miejsca Światowego Dziedzictwa Auschwitz-Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945), gdyż przebiega on przez strefę, która we wniosku o wpis złożonym  w 1978 r., została wyznaczona aby chronić obiekt”. (Treść Uchwały pod tekstem)

Dziś mamy rezolucję Rady Miasta, wyrażającą  sprzeciw wobec negatywnych stanowisk Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Polskiego Komitetu ds. UNESCO w sprawie budowy południowej obwodnicy Oświęcimia do drogi ekspresowej S1. Czy i tym razem zostanie opuszczona zasłona milczenia?

Więcej informacji również w wydaniach nr 4, nr 8 i nr 9 naszej gazety MY.

Komentowanie jest wyłączone