Błogosławieństwo Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego dla Centrum Pokoju w Oświęcimiu

ks. Biskup Tadeusz Rakoczy

Ponizej list J.E. Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, w którym wyraża swoje poparcie dla idei budowy Kopca Upamiętnienia i Pokoju w Oświęcimiu. Od ponad 14 lat znam ideę Kopca (…). W modlitwach osobistych i wspólnych z byłymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau (…), proszę miłosiernego Boga o pomyślną, odpowiadającą potrzebom tego szczególnego miejsca,…

CZYTAJ DALEJ