Wykluczono Członków Stowarzyszenia

Publikujemy ważną informację dla Mieszkańców i Radnych Miasta Oświęcim.

Radni DANUTA FYDEREK i MARIAN GRUBKA – wybrani do RADY MIASTA OŚWIĘCIM w Wyborach Samorządowych w 2010 roku z listy Komitetu Wyborczego SAMORZĄDNY OŚWIĘCIM, jednogłośnie i w głosowaniu jawnym zostali wykluczeni ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu i Członków Stowarzyszenia SAMORZĄDNY OŚWIĘCIM zebranych na planowym posiedzeniu w dniu 19.06.2013 r.

Prezentujemy treść oświadczenia skierowanego do Przewodniczącego Rady Miasta. Oświęcim.

Komentowanie jest wyłączone