Wizyta prezydenta Europejskiej Unii Seniorów

14 maja, w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się spotkanie z prezydentem Europejskiej Unii Seniorów dr. Bernhardem Wormsem, byłym wieloletnim sekretarzem stanu w rządzie kanclerza Helmuta Kohla. Następnie prezydent Worms przyjechał do Michałowic.

Powodem przyjazdu dr. Wormsa było powstanie pod koniec 2011 roku oddziału Polskiej Unii Seniorów – stowarzyszenia Polska Unia Seniorów – Region Warszawsko-Mazowiecki im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z siedzibą w Opaczy Kolonii. Prezesem Regionu jest Roman Bedyński – przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice.

Do Polski dr. Wormsa zaprosił Henryk Łagodzki – prezes Zarządu Polskiej Unii Seniorów; powstaniec warszawski, były więzień
al. Szucha, Pawiaka, KL Warschau, obozów: Lamsdorf, Mühlberg, Brockwitz – mieszkaniec osiedla Michałowice.

Spotkanie na Zamku Królewskim w Warszawie

Presydent Europejskiej Unii Seniorów

W sali koncertowej Zamku Królewskiego przemawia dr Bernhard Worms – rówieśnik i przyjaciel kanclerza Helmuta Kohla. Jego wypowiedź-prelekcję tłumaczy były wieloletni prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek

Tematem spotkania była sytuacja oraz współpraca polskich i europejskich seniorów, a także planowane działania w trwającym Europejskim Roku Seniora 2012 – roku aktywności międzypokoleniowej, jak i działalność w dalszej przyszłości.

W swym obszernym i wyczerpującym wystąpieniu dr Worms nawiązał do chrześcijańskich wartości, przede wszystkim do filozofii św. Tomasza z Akwinu, który stworzył swój system bazując na filozofii Platona i Arystotelesa. Jak stwierdził dr Worms, fundamentem europejskiej demokracji jest Magna Charta Libertatum, czyli ustanowiona w Anglii w 1215 r. „Wielka karta swobód”. Omówił zasadę subsydiarności oraz przekonywał do solidaryzmu międzypokoleniowego.

– Starzenie się należy pojmować jako wyzwanie i szansę. Starsi ludzie są wygraną dla społeczeństwa – powiedział m.in. dr Worms.

Głos m.in. zabrali: minister – kierownik Urzędu ds. Kombatantów dr Jan Stanisław Ciechanowski oraz były kierownik tego resortu Zbigniew Zieliński, a także przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Został odczytany list od J.E. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego: „Wszystkich organizatorów, prelegentów i uczestników spotkania zamkowego, szczególnie Pana dr. Bernharda Wormsa, serdecznie pozdrawiam, a na czas obrad i dyskusji z serca błogosławię” – napisał m.in. kardynał Nycz.

Prezes Roman Bedyński opowiedział o kierowanym przez siebie Regionie PUS, o trwającej już ponad pół wieku działalności na terenie gminy Michałowice kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; o konieczności solidaryzmu międzypokoleniowego, szczególnie potrzebnego w sytuacji globalnego kryzysu.

Referat o rotmistrzu Pileckim – bohaterze II wojny światowej, zamordowanym przez komunistyczne władze, wygłosił Janusz Sieciński – wiceprezes stowarzyszenia PUS – Regionu Warszawsko-Mazowiecki, członek Zarządu Osiedla Michałowice.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Ewa Masny – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Regina Lubecka – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego, przedstawiciele organizacji seniorów i kombatanckich; a także dwoje przedstawicieli Europejskiej Unii Seniorów z Wielkiej Brytanii, Margit i Sean Hawkes, którzy na spotkanie przyjechali z dr. Wormsem. W spotkaniu wziął udział również wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Polskiej Unii Seniorów.

Komentowanie jest wyłączone